Velkaloukkuun jäi viime vuonna yli 20 000 ihmistä

Rahoituslaitos tarjoaa heti lainaaKulutusluotot ja vuokrat ovat yhä useammalla rästissä – velkaloukkuun jäi viime vuonna yli 20 000 ihmistä Yksityishenkilöiden velkomusjutut ovat rajussa kasvussa, selviää Ylen tekemästä selvityksestä. Selvitys kattoi seitsemän suomen 27:stä käräjäoikeudesta. Selvityksen alaisten käräjäoikeuksien kohdalla velkajuttujen määrä lisääntyi viime vuoden aikana 20 000 kappaleella. Koska otanta on kuitenkin varsin pieni, ei selvityksestä voi tehdä koko maata koskevia tulkintoja. Selvitystä tehtiin vuosien 2015 – 2017 osalta. Velkomusjuttujen lukuihin on laskettu niin summaariset asiat, joissa velkojan ja velallisen välillä ei ole riitaa, kuin sellaiset riita-asiat, joissa velan vakuudeksi on asetettu esim. osakehuoneisto tai kesämökki ja saatavaa vaaditaan maksettavaksi vakuuden arvon verran. Velat koskevat useimmiten netin pikalainoja, sähkölaskuja, vuokria, sekä puhelinlaskuja. Mikäli näitä ei saada perittyä vapaaehtoisesti velalliselta, on tyypillistä, että ne siirtyvät oikeuden tekemän päätöksen jälkeen ulosoton perittäväksi.

Juttujen määrä on noussut runsaasti viime vuoden aikana

Velkomusasioiden kasvu selvityksen alla olleissa käräjäoikeuksissa vuonna 2016-2017:

Käräjäoikeus Velkomusasiat
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 5 300
Pirkanmaan käräjäoikeus 6 000
Helsingin käräjäoikeus n. 1 000
Itä-Suomen käräjäoikeus 2 500
Kymenlaakson käräjäoikeus 1 300
Lapin käräjäoikeus 1 000
Oulun käräjäoikeus 2 800

Pirkanmaan käräjäoikeudessa velkomusjutut ovat kasvaneet edellisvuodesta 6 000 jutun verran. Pirkanmaalla kasvun syyksi osoitetaan heti netistä saatavia pikavippejä. Käräjäoikeudessa uskotaan, että kaupankäynti on muuttunut paljon velkavetoiseksi. Tällöin ihmiset saattavat yllättyä siitä vastuusta, johon ovat velkoja hankkiessaan sitoutuneet. Myös pienituloisten opiskelijoiden suuri osuus Pirkanmaalla ja muissa kasvavissa kaupungeissa voi osa osasyy siihen että pikavippien määrä on nousussa, arvelee Tampereen kaupungin johtava velkaneuvoja Aki Jauro. Rahalaitos - Kilpailuta tai yhdistä lainasi Varsinais-Suomen tilanne on lähellä Pirkanmaata, eli juttujen kasvu on ollut huomattavaa. 5 300 jutun kasvu on prosentteina laskettuna 17 %. Riita- ja hakemusasioiden johtaja Pasi Kettula, Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta näkee, että tapausten määrän runsas lisääntyminen on poikkeuksellista. Kasvu oli erityisen kiivasta vuoden 2017 lopussa. Kettula luettelee velkomusjutuissa olevan mukana huoneenvuokra-asioita, sähkölaskuja ja erityisen runsaasti vakuudettomia lainoja, koko määrästä eniten. Koska lainojen määrä on ollut lisääntyvää, niiden velkominen on myös lisääntymään päin. Vuokraan liittyvien saatavien yhteydessä on tavallista, että velkoja vaatii myös asukkaan häätöä ja vuokrasopimuksen purkamista. Niin Pirkanmaalla, kuin Varsinais-Suomessakin arvioidaan, ettei ole olemassa ns. tyypillistä käräjäoikeuden asiakasta. Velkomusjutuissa näkyy sen sijaan kaikenikäiset ihmiset, molemmista sukupuolista tasavertaisesti.

  Vertaislaina - Vertaisten lainasta sijoittajien pelikentäksi

Tuomiosta aina luottotietomerkintä

Oikeuden päätöksen jälkeen velka-asioiden kohdalla asiasta lähtee tieto myös erilaisiin rekistereihin. Tavallisin, ihmisen elämää eniten vaikeuttava rekisterimerkintä on merkintä luottotiedoissa. Mikäli asianosaiset selvittävät velkaan liittyvät asiat keskenään, ennen oikeuden päätöksen tekemistä, ei oikeuden päätökselle ole enää tarvetta, eikä maksuhäiriöstäkään tule asiakkaalle merkintää. Oikeus voi nähdä joissain tilanteissa asialliseksi tarkastella pikavippiehtojen selkeyttä, vaikkei asianosaisena oleva velallinen velkaansa kieltäisikään. Korko sen sijaan voi olla hyvinkin kohtuuton ilman että siitä tehdään selvitystä, mikäli tieto korosta on ollut selkeästi lainanhakijan saatavilla. Velkajärjestelyyn hakeutumisen mahdollisuus on aina velallisen saataville, jostakin syystä näiden määrä kuitenkaan ole viime vuosina lisääntynyt ainakaan Varsinais-Suomen alueella, kertoo Kettula. Asiakas voidaan myös todeta täysin varattomaksi, mikä taas estää velkojia saamasta saataviaan. Helsingissä juttujen määrä on ennakko-olettamuksen mukaan suurempi kuin muualla suomessa, koska Helsingin käräjäoikeus on Suomen suurin käräjäoikeus. Yllätys on, ettei juttujen määrä ole noussut yhtä paljon, kuin esim. Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Virallista lukua juttujen kasvusta ei Helsingin osalta ole kuitenkaan vielä saatavilla, nyt esitetty arvio on kuitenkin käräjäoikeuden mukaan erittäin lähellä todellista lukua. Helsingin käräjäoikeudesta arvioidaan, että vaikka velkomusjuttujen määrä on ollut koko ajan kasvussa, on kasvu jonkin verran hidastunut aiemmista vuosista. rahoitu fi parempaa lainaa 1

Velkaneuvoja kohtaa velkaantuneita päivittäin

Helsingissä talous- ja velkaneuvoja työskentelevä Ilkka Passi arvioi vuokravelkojen olevan asiakkaiden suurimpia velkoja. Myös nopeasti saatavien kulutusluottojen ottaminen näkyy edelleen velkaneuvonnassa. Passi kertoo ihmisillä menevän taloudellisesti sen verran heikosti, että esim. kännykkälasku voi kaataa asiakkaan koko talouden. Passi näkee ongelman kyteneen jo pidempään. Tyypilliseksi asiakas on Passin mukaan henkilö, jolla kallis vuokra vie suuren osan tuloista ja toisella puolella ei ole omaisuutta tasaamassa tilannetta. Tämä ei ole kuitenkaan jonkin tietyn ikäisen porukan tai sukupuolen ongelma. Ongelmana on osaltaan myös tulotason maltillinen nousu viime vuosina. Kulutus on tilastojen mukaan suurempaa kuin tulotaso. Talous- ja velkaneuvojan mukaan ympäristön kuluttamispaineet nostavat velkaantumista, esimerkiksi läheisille halutaan ostaa lahja, vaikkei siihen ole todellisuudessa varaa. Elämässä vastaantulevat ongelmat kuten sairastuminen, ero parisuhteesta tai työn menettäminen ovat tyypillisiä tilanteita, jossa taloudellinen tilanne hankaloituu. Toki velkaantumisessa on toisinaan mukana myös erilaisten riippuvuuksien osuus. Passi ei osaa antaa suoraa vastausta velkomusjuttujen nousun syihin. Hän arvioi eri alueilla olevan eri tyyppisiä ongelmia, kuten asumisen kalleus. Yle kysyi myös Takuusäätiön kannanottoa tilanteeseen. Toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar esittää yleisen tason arvion, jonka mukaan sellaisten paikkakuntien elämisen kulut ovat korkeammat, joihin ihmiset keskittyvät. Tällöin laskuihin käytettävän rahan määrä on oleellisesti pienempi ja laskuja saattaa jäädä maksamatta.

  Näin vertailet lainojen hintoja

Yhdet ja samat ihmiset kerryttävät maksuhäiriömerkintöjä

Maksuhäiriöiden kasaantuminen näyttää keskittyvän samoille ihmisille, käy ilmi joulukuussa 2017 julkaistussa Asiakastiedon tiedotteessa. Yhdellä henkilöllä on keskimäärin 15 merkintää tiedoissaan. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvu näyttää pysähtyneen ennätysvuodesta 2016, vaikka edelleen viime vuonna merkintöjen määrä on lisääntynyt kymmenyksen verran. Pikalainojen korkojen ympärillä käyty keskustelu ei ota laantuakseen. Asiaan tehtiin jo suitsintaa muutama vuosi sitten lainakorkoja säätelevän lain muodossa. Tämä laki koski vain alle 2 000 euron lainoja, joten Oikeusministeri on ottanut myöhemmin virkamiesmuistiossaan kantaa rajoitusten laajentamisesta myös tätä suurempiin luottoihin. Yle on kysellyt suomalaisilta kansanedustajilta positiivisen luottorekisterin tarpeesta ja useat kansanedustajat ovat ilmaisseet kannatuksensa asiaa kohtaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen asian suhteen, jonka on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Positiivinen luottorekisteri kertoisi asiakkaan tilanteesta enemmän kuin pelkkä luottotietohäiriö. Rekisteristä näkyisi kokonaistilanne lainoineen ja tuloineen. Tämä on jo toinen kerta kun positiivisen lainarekisterin tarvetta selvitetään. ege fi wide 2